รพ.สต.บ้านบางน้ำจืด ยินดีต้อนรับ

รพ.สต.บ้านบางน้ำจืด ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน


ประกาศขายทอดตลาด "เตาเผาขยะ" (ประมูลด้วยวาจา)
รายละเอียดตามประกาศข้างต้นนี้ 
สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ รพ.สต.บ้านบางน้ำจืด
โทร. 0 3445 0277 ในวันและเวลาราชการ
ภาพกิจกรรมของ สอ.บ้านบางน้ำจืด ร่วมรณรงค์ "วันล้างมือโลก 2558"
ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางน้ำจืด  ต.บางน้ำจืด  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร

             15 ตุลาคม ของทุกปี สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชากรทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธี ช่วยลดปัญหาความเจ็บป่วย และโรคติดเชื้อต่าง ๆ

              สอ.บ้านบางน้ำจืด  ร่วมกับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางน้ำจืด  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญ  และสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง  เพื่อป้องกันโรค  ส่งเสริมสุขอนามัยให้กับเด็กนักเรียน  และผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  60  คนขอบคุณข้อมูล :
- http://www.dailynews.co.th/article/353473
- https://twitter.com/kapookdotcom/status/522234358237642752
- https://kmhpc03.wordpress.com

          อื้อหือ!!! กำลังระบาดอย่างหนัก ทั่วแคว้นแดนสยาม กับโรค "ไข้เลือดออก" ซึ่งในปี 2558 นี้ พบผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ถึงกับเสียชีวิตก็มี ด้วยความน่ากลัวของโรคนี้  เราควรเรียนรู้ที่จะป้องกันควบคุม  ด้วยคอนเซ็ปง่ายๆที่ว่า  "อย่าให้ยุงเกิด อย่าให้ยุงกัด"  และปฏิบัติตามหลัก  "5 ป 1 ข ได้แก่

          ป ที่หนึ่ง     ปิด ภาชนะใส่น้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิด หลังการตักน้ำมาใช้ทุกครั้ง
          ป ที่สอง     เปลี่ยน น้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุกๆ 7 วัน
          ป ที่สาม     ปล่อย ปลากินลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่ใส่น้ำถาวร
          ป ที่สี่         ปรับปรุง สิ่งแวดล้อม ให้ปลอดโปร่ง ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
          ป ที่ห้า       ปฏิบัติ เป็นประจำสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย
          1ข             ขัดไข่ ยุงลาย บริเวณขอบภาชนะ โดยใช้ใยขัด หรือแปรงขัดชนิดนุ่ม แล้วเทน้ำขัดล้างลงบนพื้นดิน
                            ปล่อยให้ไข่แห้งตาย

          เพียงเท่านี้ เราและครอบครัว คนที่เรารัก ก็ห่างไกลจากเจ้าโรคไข้เลือดออกแล้วครับ

ขอบคุณข้อมูล :  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
เขียนโดย แอดมิน ไอ้หม๊า หมอ'มัย. ขับเคลื่อนโดย Blogger.
Subscribe Via Email

Sign up for our newsletter, and well send you news and tutorials on web design, coding, business, and more! You'll also receive these great gifts: